pagina-content
Goedman & Tevreden
Risico’s van zieken en arbeidsongeschikten bij overname vaak niet voldoende in beeld

Risico’s van zieken en arbeidsongeschikten bij overname vaak niet voldoende in beeld

Bij een overname worden sociale zekerheidsaspecten niet altijd meegenomen. Dat is jammer omdat daarmee onnodige risico’s worden genomen.  Bij een bedrijfsovername die kwalificeert als een overgang van onderneming, gaan ook rechten, plichten en risico’s over. Zo ook op het terrein van ziekte en arbeidsongeschiktheid. Vanuit HRM is hier meestal goed zicht op. Toch zijn vaak […]

Read more
Subsidieregeling Praktijkleren aanvragen voor 17 september

Subsidieregeling Praktijkleren aanvragen voor 17 september

De subsidieregeling praktijkleren is bedoeld om werkgevers te stimuleren om praktijk- en leerwerkplaatsen aan te bieden. De subsidie is een tegemoetkoming in de kosten die een werkgever maakt voor de begeleiding van een leerling of in de loon- en begeleidingskosten van een promovendus of technologisch ontwerper in opleiding (TOIO). De regeling geldt voor de volgende […]

Read more
Vraag op tijd een doelgroepverklaring aan

Vraag op tijd een doelgroepverklaring aan

Problemen met loonkostenvoordeel na stage De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft Kamervragen over problemen met het niet toekennen van het loonkostenvoordeel na een stage beantwoord. De minister maakt duidelijk dat de regeling is bedoeld om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te krijgen. Middelen als proefplaatsing en stage kunnen daaraan […]

Read more
Wees geen dief van uw eigen portemonnee

Wees geen dief van uw eigen portemonnee

De No-Risk polis; past u deze toe? Of bent u een dief van uw eigen portemonnee. Werkgevers klagen vaak dat het duur en oneerlijk is dat ze loon moeten doorbetalen van zieke werknemers. Er is echter een groep werknemers waarvoor ze niet aansprakelijk zijn bij ziekte; mensen met een beperking. Zij komen vaak uit een […]

Read more
De waardevolle medewerker

De waardevolle medewerker

In veel bedrijven tref je ze aan; de medewerker die net niet voldoende presteert. Het is niet altijd even slecht, het gaat ook vaak goed, maar toch….. Een bron van terugkerende irritatie. En op een dag is de maat vol. Het kan niet langer doorgaan en je besluit afscheid te gaan nemen van deze medewerker. […]

Read more
Inzicht in de eigen organisatie met de verzuimAPK©

Inzicht in de eigen organisatie met de verzuimAPK©

Verzuim, het blijft een zaak van inzicht in de eigen organisatie Wat mag je volgens de AVG nog wel vragen en wat niet aan een medewerker die verzuimt vanwege ziekte. De bedrijfsarts krijgt in het hele proces een cruciale rol. In combinatie met de gewijzigde ARBO-wetgeving is een duidelijke visie op verzuim van essentieel belang. […]

Read more
Hulpvaardig toezicht

Hulpvaardig toezicht

  De nieuwe privacywet stelt werkgevers voor problemen, zo stelde de werkgeversorganisatie VNO-NCW en MKB-Nederland begin maart in een schrijven aan de Tweede Kamer. Privacy  voor werknemers is goed, maar we moeten niet doorslaan. Neem bijvoorbeeld arbeidsongeschiktheid. De werkgever is verantwoordelijk voor de re-integratie van een zieke werknemer, maar daarvoor is het soms noodzakelijk dat […]

Read more
geen financieel risico met verzuimAPK©

geen financieel risico met verzuimAPK©

Een medewerker die verzuimt, moet zo snel mogelijk re-integreren, dat is beter voor alle partijen. Uiteindelijk is werk de beste remedie. Maar, met de invoering van de nieuwe wet AVG komen veel werkgevers in een spagaat. Want; aard en oorzaak van het ziekteverzuim mag niet worden gemeld. Dat was al zo bij de invoering van […]

Read more
Is uw verzuimbeleid klaar voor de nieuwe privacywet (AGV)?

Is uw verzuimbeleid klaar voor de nieuwe privacywet (AGV)?

  Op 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. Internationaal is de wet ook wel bekend als: General Data Protection Regulation (GDPR). Ook zieke werknemers hebben recht op privacy en in uw verzuimbeleid moet dat zijn gewaarborgd. Bent u er klaar voor? Verzuimmelding, verzuimgesprek en registratie van gegevens Als uw medewerker […]

Read more
Update Ontwikkelingen Arbeidsrecht

Update Ontwikkelingen Arbeidsrecht

  Er zijn plannen om de wettelijke proeftijd voor arbeidsrecht op te rekken van 2 naar 5 maanden, indien men direct een contract in vast dienst aanbiedt voor onbepaalde tijd. Hieronder volgen een aantal ontwikkelingen over het arbeidsrecht. Wet DBA Waarschijnlijk wordt de wet DBA afgeschaft. Men broedt nu op een nieuwe regeling. Men denkt […]

Read more