De waardevolle medewerker

De waardevolle medewerker

In veel bedrijven tref je ze aan; de medewerker die net niet voldoende presteert. Het is niet altijd even slecht, het gaat ook vaak goed, maar toch….. Een bron van terugkerende irritatie. En op een dag is de maat vol. Het kan niet langer doorgaan en je besluit afscheid te gaan nemen van deze medewerker. Maar werknemers zijn via het arbeidsrecht redelijk goed beschermd tegen ontslag. Wat volgt is een taai juridisch traject en de prijs voor het afscheid is dan vaak hoog. Kan het anders?

Goed werkgeverschap vereist dat je als werkgever alles in het werk stelt om verbetering in het functioneren te bewerkstelligen. De werkgever kan niet zomaar ontslag aanzeggen, hij moet kunnen aantonen dat hij alles in het werk heeft gesteld om verbeteringen in het functioneren mogelijk te maken. Een van die verplichtingen is het aanbieden van een verbeterplan waarin je duidelijk maakt wat je van de werknemer verwacht, op welke punten je verandering wilt zien en welke hulp je kunt aanbieden om de werknemer daarbij te ondersteunen. Ook een tijdpad is daarin aangegeven; de werknemer krijgt de tijd om het andere gedrag te laten zien. De werknemer heeft ook de plicht om alles in het werk te stellen om zijn functioneren te verbeteren en mee te werken aan een verbeterplan. Als het functioneren desondanks niet verbeterd, volgt ontslag.

Als de maat eenmaal vol is, zit je niet op zo’n traject te wachten. De uitkomst is voor jou al helder en het vertrouwen dat het goed komt, is er niet meer. Maar de kantonrechter zal in zo’n geval oordelen dat je als werkgever nalatig bent geweest en zal een hoge ontslagvergoeding vaststellen.

Als werkgever ben je eigenlijk te lang tolerant geweest, dat is vaak het probleem. Je hebt het ondermaatse functioneren te lang geaccepteerd. En als het vertrouwen eenmaal volledig weg is, valt er ook niet veel meer te repareren. Om dat te voorkomen, moet het ondermaats presteren vroegtijdig worden aangepakt. Dat bespaart geld op de hoogte van de uiteindelijke ontslagvergoeding. En misschien wordt u verrast en verbeterd het functioneren tegen alle verwachtingen in en houdt u er een waardevolle medewerker aan over.

Herkent u bovenstaande situatie? Goedman & Tevreden helpt u met de aanpak van ondermaats presterende medewerkers.