geen financieel risico met verzuimAPK©

geen financieel risico met verzuimAPK©

Een medewerker die verzuimt, moet zo snel mogelijk re-integreren, dat is beter voor alle partijen. Uiteindelijk is werk de beste remedie. Maar, met de invoering van de nieuwe wet AVG komen veel werkgevers in een spagaat.

Want; aard en oorzaak van het ziekteverzuim mag niet worden gemeld. Dat was al zo bij de invoering van de nieuwe Arbowet. Alleen de bedrijfsarts mag de medische gegevens verwerken, maar hoe ga je die gegevens omzetten naar praktische informatie waar de werkgever iets mee kan in relatie tot de AVG?

Veel bedrijven worstelen met dit vraagstuk; wat mag ik nog wel en wat mag ik niet. De rekening betalen is een veel gehoorde klacht! Het wordt voor de werkgevers steeds lastiger de financien die met verzuim te maken te hebben, onder controle te houden. Aangezien je niets mag weten over de aard en oorzaak van het verzuim, maar wel allerlei acties moet ondernemen die geld kosten, is de kans groot dat de verzuimkosten gaan stijgen. Zoals bekend kost een zieke medewerker ongeveer € 250,- per dag. Bij oplopende verzuimkosten ontstaat er gegarandeerd een financieel risico voor jouw bedrijf.

Daarnaast neemt de druk op bedrijfsartsen toe; de bedrijfsartsen die wij spreken zijn veelal tot ver in de zomervakantie bezet. En hoe dan om te gaan met de termijnen in de Wet verbetering Poortwachter en de administratieve boetes die het UWV kan opleggen?

Zomaar wat problemen waar wij in onze dagelijkse praktijk tegenaan lopen. Juist daarom hebben wij als Goedman & Tevreden de verzuimAPK© in het leven geroepen om bedrijven te helpen met hun verzuimbeleid. Het is nu het moment actie te ondernemen.