pagina-content
Goedman & Tevreden

Wat wij doen

Goedman & Tevreden constateert dat werkgevers vele duizenden euro’s aan subsidies, (premie)kortingen en teveel betaalde loonheffingen laten liggen. Met de Scan Sociale Zekerheid, de verzuimAPK© en Verzuimbegeleiding brengt Goedman & Tevreden uw personeelsadministratie op orde en voorkomt zo dat u onnodige financiele risico’s loopt.

 

 

Een optimale benutting van premies en subsidies

Scan Sociale Zekerheid

De Scan Sociale Zekerheid: no cure, no pay

Goedman & Tevreden constateert dat werkgevers in veel gevallen duizenden euro’s aan subsidies, (premie)kortingen en teveel betaalde loonheffingen laten liggen. Onbekendheid met de sociale wet- en regelgeving is hier in veel gevallen de oorzaak van. Deze misgelopen gelden kunnen bij de Belastingdienst alsnog worden teruggevorderd. Goedman & Tevreden regelt dit voor u door uw personeelsadministratie tot vier jaar terug te controleren zonder dat uw organisatie hiermee wordt belast. Zo kan u zich blijven focussen op uw eigen core business.

Maatschappelijk belang

Naast het feit dat wij zonder enig risico voordeel  weten te behalen voor uw organisatie, hebben wij nadrukkelijk ook een maatschappelijk belang. Onze dienstverlening zetten wij in om met name het verenigingsleven in Nederland te ondersteunen. Wij zijn ons er als geen ander van bewust dat het verenigingsleven zwaar te lijden heeft gehad onder de bezuinigingen van de afgelopen jaren. Door Goedman & Tevreden een onderzoek te laten verrichten bij uw organisatie, heeft u de mogelijkheid direct een vereniging naar uw keuze te ondersteunen. Wij informeren u graag over deze dienstverlening. Goedman & Tevreden zet zich in voor een financieel gezonde en sociale samenleving.

 

Download button

DOWNLOAD MEER INFO

Een integrale aanpak verlaagt de verzuimkosten

verzuimAPK©

De verzuimAPK© checkt uw totale verzuimbeleid met als doel besparingen op de verzuimkosten

Effectieve verzuimbeheersing begint niet bij het ziekmelden van een medewerker en het volgen van de verplichte stappen vanuit de Wet verbetering Poortwachter (WvP). Het begint bij een optimale inrichting van uw verzuimbeleid en een financiële bewustwording. Inzetten van de juiste expertise op het juiste moment levert duurzaam rendement op, zowel voor uw bedrijf als voor uw personeel. De verzuimAPK© van Goedman & Tevreden levert u direct inzicht en financieel voordeel.

Verzuimbeheersing op maat

Bij ons staan uw medewerkers en uw bedrijf centraal. Wij geloven niet in standaardprocedures. Medewerkers zijn uw grootste kapitaal en zorgen voor een gezonde en succesvolle organisatie. Goedman & Tevreden stuurt niet vanuit verplichtingen, maar vanuit rendement voor uw organisatie en uw medewerkers.

Onafhankelijk deskundigen

Naast een eigen team van specialisten werken wij samen met een providerboog van zelfstandige professionals. Heeft u specialistische kennis nodig, dan kunnen wij ons landelijk dekkend netwerk aan u ter beschikking stellen.

Onze belofte; duurzaam rendement

Personeel is de basis van een financieel succesvolle onderneming. Maar personeel is ook kostbaar. Duurzame inzetbaarheid, productiviteit, maar ook tevredenheid en betrokkenheid zijn belangrijke uitgangspunten. Met uw kennis van uw medewerkers en uw bedrijf en onze kennis op het gebied van wet- en regelgeving, verzuimbeheersing, inzetbaarheid en financiën, zorgen we samen voor een optimaal rendement.

Goedman & Tevreden ontzorgt

Verzuim, complexe wet en regelgeving, wij stellen onze kennis en ervaring in delen onze kennis en uw zorgen. Ons uitgangspunt; voorkomen is beter dan verzuimen. Goedman & Tevreden combineert een proactieve begeleiding, financiële kennis, duurzame inzetbaarheid, jarenlange ervaring en volledige onafhankelijkheid in een voor uw bedrijf integrale aanpak. Met als resultaat: lagere verzuimcijfers, lagere kosten, meer inzicht en een gezonde organisatie. Samen zorgen we ervoor.

Geïnteresseerd in een verzuimAPK© of wilt u meer infomatie? Bezoek onze website www.verzuimapk.nl > 

Download button

DOWNLOAD MEER INFO

Individuele aandacht en oprechte betrokkenheid

Verzuimbegeleiding

De verzuimbegeleiding zet uw personeel duurzaam in, om financiële risico’s zo beperkt mogelijk te houden

De-medicaliseren! Een moeilijke naam voor een eenvoudig gegeven. Uit onderzoek en ervaring blijkt dat meer dan de helft van de ziekmeldingen geen medische oorzaak heeft. Daarom is het niet verstandig om aan de voorkant van uw verzuimaanpak direct een arts in te zetten. Verstandiger is om eerst een casemanager in te schakelen. De casemanager voert de regie over het verzuimproces en zorgt ervoor dat de arbeidsdeskundige en zo nodig de bedrijfsarts tijdig worden ingeschakeld.

Uit de praktijk blijkt dat deze aanpak sneller tot resultaat leidt. Een actieve begeleiding van leidinggevende en werknemer door een ervaren en onafhankelijk casemanager leidt tot nuchtere oplossingen voor de oorzaak van het verzuim.

Goedman & Tevreden als spin in het web

De rol van de casemanager is die van aanjager die relevante acties uitzet, kritische vragen aan partijen stelt en daar waar nodig ondersteunt en het proces bewaakt. Feitelijk iemand die de leidinggevende, en daarmee het verzuimproces, op sleeptouw neemt. Goedman & Tevreden ontzorgt en behaalt resultaat vanwege de jarenlange ervaring op het gebied van verzuimbegeleiding.

Onafhankelijk en daadkrachtig

Een casemanager is geen medicus en kan en mag niet op de stoel van de arts gaan zitten. Medisch gerelateerde problematiek hoort dan ook niet bij een casemanager of arbeidsdeskundige, maar bij de bedrijfsarts thuis. In de ogen van Goedman & Tevreden is een goede arts een must, maar bestaat er geen geloof in een verzuimmodel waarbij de arts voorop staat. Een bedrijfsarts moet ‘slim’ worden ingezet conform de huidige wetgeving. Als er onduidelijkheid bestaat over de belastbaarheid of onenigheid over een in te zetten traject, wordt de bedrijfsarts ingeschakeld. Deze moet van te voren goed worden geïnformeerd over de casus en vragen voorgelegd krijgen die dwingen kritisch na te denken om zodoende kwalitatief goede adviezen te geven. De casemanagers van Goedman & Tevreden schromen ook niet om bij een twijfelachtig advies de arts opnieuw (kritisch) te consulteren.

Een juist samenspel tussen alle partijen; dat is waar Goedman & Tevreden voor staat!

 

Download button

DOWNLOAD MEER INFO

Ervaring, senioriteit en kennis

Partners

Take5

Take5 logos

Take 5 is een partner van Goedman & Tevreden op het gebied van: bedrijfsovername, internationalisering, rendementsverbetering en maatwerk. TAKE5 is gespecialiseerd in rendementsverbetering door de totale organisatie door te lichten. Daarnaast hebben zij hun sporen verdient op het gebied van internationaal zaken doen en zijn zij uw aangewezen partij wanneer u nadenkt over een bedrijfsovername.

 

Veelgestelde vragen

Over ons

De medewerkers van Goedman & Tevreden hebben hun sporen verdiend in het (internationale) bedrijfsleven en de (semi) overheid. Het is onze drive om organisaties te helpen complexe materie inzichtelijk te maken en op een juiste wijze toe te passen en kostenbesparende dienstverlening te garanderen. Zowel op het gebied van verzuimreductie (verzuimAPK©) als op het gebied van het op een juiste wijze toepassen van de sociale wet- en regelgeving. Goedman & Tevreden kiest er bewust voor om als organisatie klein te blijven, aangezien dat een voorwaarde is om de menselijke maat te blijven garanderen. Goedman & Tevreden is aangesloten bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Goedman & Tevreden Merkvizier

Wat vindt u?

Fans

Wij zijn niet branchegebonden en werken voor organisaties in de zorg, retail, ICT, hospitality, industrie, pharma, media, zakelijke dienstverlening en goede doelen
Voor onderstaande organisaties mogen wij werken, een lijst waar we trots op zijn! Dit zijn lang niet al onze opdrachtgevers. Een deel kiest er bewust voor om anoniem te blijven.

“Resultaatgericht en doorzettingskracht”

– Wilco van der Wel – 2 Systems

Ondanks dat het proces ‘lang’ heeft geduurd, kenmerkt een effectief contact o.a. de fijne samenwerking. Dus niet teveel woorden, maar gedreven en professionele inzet kenmerken de samenwerking.

Ondanks dat wij dachten de zaken goed geregeld te hebben, kwam Goedman & Tevreden B.V.  toch met een loonsubsidie uit het verleden welke wij hadden laten liggen. In een uitermate professionele samenwerking en resultaatgerichte wil en veel doorzettingskracht is het uiteindelijk gelukt een significant bedrag terug te krijgen. Ik kan Goedman & Tevreden B.V. zeker adviseren als een professionele en kundige partij die meedenkt en zeker ook werkt om een resultaat te realiseren wat u toekomt.

 

“De eigen organisatie wordt ontlast”

– Michel Iesberts – Tanqplus

De samenwerking met Goedman & Tevreden is echt heel prettig verlopen. De tijdsinvestering van onze kant is minimaal en ook onze organisatie is niet belast. Sterker nog; door Goedman & Tevreden zijn wij ontlast.

 

“Geen financieel voordeel, toch uiterst tevreden!”

– Jeroen van der Kamp – Rent a Bob

Goedman & Tevreden heeft voor mijn bedrijven geen financieel voordeel weten te behalen. En hier zijn we tóch blij mee, want het betekent dat we onze zaken op dat vlak goed geregeld hebben. Iedereen met (veel) personeel zou Goedman & Tevreden in moeten schakelen; ze komen na wat ze toezeggen.”

 

“Zeer tevreden”

– Marcel Ligthart – ESSO tankstations Den Haag

Nooit gedacht dat ik als organisatie zoveel geld heb laten liggen. Zeer tevreden over de dienstverlening van Goedman & Tevreden. Zij hebben er een ambassadeur bij!

 

“Doen wat zij beloven”

– Michael van Lochem – Van der Weide B.V.

Wij zijn uiterst tevreden over de werkwijze en het handelen van de mensen van Goedman & Tevreden. Niet opdringerig, maar terzake kundig. Ondanks het feit dat er een gering financieel voordeel is behaald, weten wij dat onze personeelsadministratie op het gebied van de sociale wet- en regelgeving op orde is. En dat is ons ook heel veel waard. Wij kunnen deze organisatie bij iedereen aanbevelen; Goedman & Tevreden doet wat zij belooft!

 

“Transparant en duidelijk”

– Paul Eversdijk – Matzinger Eversdijk notarissen 

Nadat de heren van Goedman & Teveden de BV bij ons hadden opgericht, hebben wij hen de opdracht gegund. Dit nadat wij met hen een uitermate interessant gesprek hebben gevoerd. Goedman & Tevreden onderzoekt de personeelsdossiers en toetst of alle premiekortingen en subsidies zijn toegepast. Een complexe materie waar zij hun core business van hebben gemaakt. Zij werken daarbij transparant en duidelijk, zonder opdringerig te zijn. Met uiteindelijk een financieel voordeel waar wij zeer content mee zijn.
Wij kunnen Goedman & Tevreden bij al onze relaties warm aanbevelen. Wie zit er in deze tijd niet te wachten op een financieel voordeel?! De enige investering die wordt gevraagd is een beperkte tijdsinvestering, maar daar kan een interessant financieel voordeel tegenover staan.

 

“Van scepsis tot succes!!”

Bert Keizer – BCM Academy

Het eerste gesprek verliep wat moeizaam. Hoe is het mogelijk dat er een financieel voordeel valt te behalen en dat wij als organisatie dat niet hebben gezien?

Hoe kan het dat Goedman & Tevreden dat wel lukt? Waar zit de zogenaamde adder onder het gras? Ik ben er eigenlijk van overtuigd dat wij alles qua personeelslasten op orde hebben!

Een paar maanden geleden was dit de eerste reactie. Nu, nadat het onderzoek is afgerond overheerst tevredenheid. “Wij hadden niet verwacht dat er nog zoveel geld viel terug te vorderen via de Belastingdienst.” Het financiële resultaat van Goedman & Tevreden stemt ons dan ook uitermate tevreden. De samenwerking verliep soepel; de mensen van Goedman & Tevreden zijn door de wol geverfd en weten als geen ander hoe zich op te stellen. “Geen vraag was hen te veel en als organisatie hebben wij er nauwelijks iets van gemerkt.

Ik kan dan ook iedereen Goedman & Tevreden aanbevelen; baat het niet, het schaadt evenmin!”

“Eigenlijk zou iedere organisatie Goedman & Tevreden in de arm moeten nemen. Dit werk wordt namelijk niet verricht door accountants of boekhouders en ook de HR-afdeling van bedrijven ontbreekt het vaak aan de noodzakelijke kennis”. En het totaalpakket van Goedman & Tevreden sluit goed aan bij de vraag in de markt, want ook de verzuim dienstverlening is door deze partij uitstekend ingericht. “Goedman & Tevreden biedt absolute toegevoegde waarde”.

 

 

Samenwerking biedt meerwaarde

FAQ

De veelgestelde vragen omtrent de Scan Sociale Zekerheid, de verzuimAPK© en Verzuimbegeleiding vindt u hier:

Waar bestaat de Scan Sociale Zekerheid uit?

De Scan Sociale Zekerheid onderzoekt alle afdrachten en stimulansregelingen die er in Nederland zijn. Goedman & Tevreden onderzoekt en toetst uw personeelsadministratie tot een aantal jaar terug op onder andere:

– premies WGA en ZW en Wtl;

– premievrijstellingen en premiekortingen;

– vangnetters UWV;

– Wet Vermindering Afdracht Onderwijs / Subsidieregeling Praktijkleren;

– Personeelsmutaties.

Doet mijn boekhouder of accountant geen Scan Sociale Zekerheid?

Nee, in principe niet doet uw boekhouder of account geen Scan Sociale Zekerheid. Uw boekhouder of accountant controleert de cijfers die door u worden aangeleverd. Goedman & Tevreden controleert of die cijfers wel juist zijn, daar houdt uw boekhouder of accountant zich niet mee bezig.

Is mijn HR-afdeling hier dan niet van op de hoogte?

Nee, in de meeste gevallen niet. Dit mag en kan u hen ook niet kwalijk nemen aangezien de sociale wet- en regelgeving niet of nauwelijks een onderdeel is van de opleiding. Sociale zekerheid is een specialisme!

Ik pas alle sociale wet- en regelgeving al toe. Heeft de Scan Sociale Zekerheid dan zin voor mij?

U behoort tot de 10% van de Nederlandse bedrijven die dit specifieke vakgebied tot in de puntjes beheerst. Dat is een compliment waard. Wellicht toch eens leuk om door Goedman & Tevreden een onderzoek te laten uitvoeren; baat het niet, schaadt het ook niet! We werken immers met een ‘no cure, no pay’ regeling.

Wat kost de Scan Sociale Zekerheid voor mij als organisatie?

Omdat we werken op basis van ‘no cure, no pay’, kost de Scan Sociale Zekerheid u in financieel opzicht niets. Mocht de scan u geen financieel voordeel opleveren, ontvangt u geen rekening. Een scan duurt gemiddeld vier tot zes maanden, waarvan maximaal 1 dag bij u op locatie plaatsvindt. Een geringe tijdsinvestering is het enige wat wij van u vragen.

Wat levert de Scan Sociale Zekerheid mij op?

In ruim 90% van de onderzoeken weet Goedman & Tevreden een positief financieel resultaat te behalen. Naast het financiële voordeel, brengt Goedman & Tevreden uw personeels- en salarisadministratie op het gebied van sociale wet- en regelgeving op orde.

Hoe is de privacy van mijn personeelsleden gewaarborgd?

De privacy van uw personeelsleden is gewaarborgd. Alle medewerkers van Goedman & Tevreden zijn in het bezit van een VOG (Verklaring omtrent Gedrag). Daarnaast is Goedman & Tevreden ingeschreven bij het AP (Autoriteit Persoonsgegevens). In de algemene voorwaarden is tevens een geheimhoudingsclausule opgenomen.

Waarom Goedman & Tevreden?

Vanwege de jarenlange expertise op het vakgebied van sociale zekerheid en de senioriteit waarmee Goedman & Tevreden opereert. Onze focus is gericht op de mens in de organisatie. De medewerkers van Goedman & Tevreden hebben hun sporen verdiend in het (internationale) bedrijfsleven, de (semi) overheid en de politiek. Onze drive is om organisaties te helpen complexe materie inzichtelijk te maken en op een juiste wijze toe te passen. Goedman & Tevreden kiest er bewust voor om klein te blijven, aangezien dat een voorwaarde is om de menselijke maat te blijven garanderen.

Kan Goedman & Tevreden nog meer voor mij betekenen?

Graag zelfs! De Scan Sociale Zekerheid is een eerste kennismaking voor uw sociale zekerheid. Goedman & Tevreden kan tevens uw partner zijn op het gebied van verzuimbegeleiding. Bekijk hiervoor ook onze website: www.verzuimapk.nl. De verzuimAPK© is er op gericht financieel voordeel te bieden en inzicht te bieden in de huidige status van uw verzuimbeleid. Alle disciplines zijn bij Goedman & Tevreden ondergebracht.

Up-to-date

Nieuws

Risico’s van zieken en arbeidsongeschikten bij overname vaak niet voldoende in beeld

Risico’s van zieken en arbeidsongeschikten bij overname vaak niet voldoende in beeld

Bij een overname worden sociale zekerheidsaspecten niet altijd meegenomen. Dat is jammer omdat daarmee onnodige risico’s worden genomen.  Bij een bedrijfsovername die kwalificeert als een overgang van onderneming, gaan ook rechten, plichten en risico’s over. Zo ook op het terrein van ziekte en arbeidsongeschiktheid. Vanuit HRM is hier meestal goed zicht op. Toch zijn vaak […]

Read more
Subsidieregeling Praktijkleren aanvragen voor 17 september

Subsidieregeling Praktijkleren aanvragen voor 17 september

De subsidieregeling praktijkleren is bedoeld om werkgevers te stimuleren om praktijk- en leerwerkplaatsen aan te bieden. De subsidie is een tegemoetkoming in de kosten die een werkgever maakt voor de begeleiding van een leerling of in de loon- en begeleidingskosten van een promovendus of technologisch ontwerper in opleiding (TOIO). De regeling geldt voor de volgende […]

Read more
Vraag op tijd een doelgroepverklaring aan

Vraag op tijd een doelgroepverklaring aan

Problemen met loonkostenvoordeel na stage De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft Kamervragen over problemen met het niet toekennen van het loonkostenvoordeel na een stage beantwoord. De minister maakt duidelijk dat de regeling is bedoeld om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te krijgen. Middelen als proefplaatsing en stage kunnen daaraan […]

Read more

Goed om te weten

Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN        |          DISCLAIMER        |           PRIVACY VERKLARING

 

UITEINDELIJK DRAAIT HET ALLEMAAL OM UW MENSEN...

Contact

Contact

Thank you! I have received your message.

name

email

message

Contact Info

06 284 232 89

info@goedmantevreden.nl

Parkweg 108c | 2271 AM | Leidschendam-Voorburg